– Vårt budskap er stikk i strid med tidsånden

-Jeg tror det er tyngre å være ung med spesielle behov i dag enn da jeg vokste opp på 90-tallet, sier Grete Haldorsen i forrige utgave av KABBnytt. Sannsynligvis har hun rett. Vi lever i en kultur med lite rom for forskjellighet, og spesielt unge mennesker er utsatt for et hardt press om å være på topp både når det gjelder utseende og prestasjoner.

Da blir det en enda større belastning å leve med en funksjonsnedsettelse som gjør at du aldri kan leve opp til kravet om å passe inn i A4-formatet.

Hvilket budskap har vi som kristne inn i denne ungdomskulturen? Vårt budskap er det diametralt motsatte av tidsånden: Vi tror at alle, uavhengig av prestasjon og popularitet, er skapt i Guds bilde og fortjener å bli elsket som vi er. Menighetenes barne- og ungdomsarbeid bør være et fristed for alle som strever med selvbilde og selvfølelse – og det gjelder vel oss alle, unge og gamle?

Grete hadde et fint møte med kirken i konfirmasjonstiden. Hun kan fortelle om mye som kunne vært bedre tilrettelagt, og at lederne kunne mangle erfaring og kunnskap. Men de viste likevel vilje til å inkludere henne på en naturlig måte. På konfirmasjonsdagen fikk hun holde en medkonfirmant i armen på vei opp kirkegulvet, og slapp å bruke hvit stokk. Siden har hun valgt å bli værende som en aktiv deltaker i menigheten sin.

Jeg gjetter at Grete var med å tilføre en viktig dimensjon til forberedelsene også for de andre konfirmantene. En menighet som setter pris på forskjellighet er en god menighet for alle. Fordi vi alle skiller oss ut på en eller annen måte, og slik tror vi Gud vil ha det.

(Leder, KABBnytt nr 2, 2018)

Les om Grete Haldorsen her.