Dobbelt heldig

Blind og innvandrer – dårlige odds for integrering? Javed Patrick (59) er blind og kommer opprinnelig fra Pakistan. Han har bodd mer enn halve livet i Norge.

Javed Patrick kom alene til Norge som 26-åring. Han ville så gjerne studere. Det vitner om stor viljestyrke når en blind ung mann fra Pakistan reiser på egenhånd til et fremmed land. Han forteller om problemer med visum, men også om hvordan han fikk hjelp på ambassaden i hjemlandet og til slutt fikk komme til Norge.

Først ble det folkehøyskole for å lære norsk, og senere studier i norsk ved universitetet i Oslo. Patrick hadde bachelor-grad i engelsk fra Pakistan, men den ble ikke godkjent i Norge. Senere gikk han på Filadelfia bibelskole og på Fjellhaug bibelskole. Javed Patrick behersker både norsk, engelsk, urdu og morsmålet punjabi. Selv om ønsket om jobb i Norge har vært sterkt, har han ikke lykkes i å finne arbeid. Han har imidlertid vært engasjert i frivillig tjeneste i Norsk Luthersk Misjonssamband. Her har han produsert radioprogrammer på engelsk og urdu for innvandrere i Norge.

Norsk familie

Javed Patrick giftet seg med Tone i 1987 og han har to barn og to barnebarn, og familien har hus på Nøtterøy.

– Alt sammen er en Guds velsignelse. I Pakistan hjalp Gud meg med alle ting, det samme skjer i Norge, understreker Patrick.

De som kjenner Javed Patrick beskriver ham som en svært positiv person.

– Selv om jeg er helt blind og har vært gjennom mange vanskeligheter, har det ved Guds hjelp gått bra.

Patrick forteller at han ble svært bekymret da han en tid fikk problemer med hørselen også.

– Jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Men Gud hører bønn. Jeg fikk hjelp og hørselen ble fin igjen.

Javed Patrick, KABB

Javed Patrick er opptatt av misjon.

Integrert

Javed Patrick har en støttekontakt fra Eritrea. Sammen går de turer og i butikken. Vi møter de to på Tønsberg bibliotek. Her er det mulighet til å ta en kaffe, og her treffes mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn.

I Norge snakkes det mye om integrering. Hvordan opplevde du å bli integrert i det norske samfunnet?

– I starten var det vanskelig på grunn av språket. Og ettersom jeg var den eneste blinde, fikk jeg ikke lett kontakt med medelevene på folkehøgskolen. Senere opplevde jeg ikke at integrering ble noe problem. Gjennom kristne møter fikk jeg venner og i det kristne miljøet har jeg funnet min plass.

Hva kan gjøre det vanskelig for synshemmede innvandrere?

– Den åpenbare vanskeligheten er språket, det kan også være slik at synshemmede innvandrere på en måte har to hindringer for å finne sin plass. Både at de ikke ser, og i tillegg er fra en annen kultur. Det kan også være et problem for synshemmede fra andre land at de ikke fikk helsehjelp i tide i hjemlandet. Slik kan de kanskje ha større utfordringer med synet enn mange norske ville hatt.

Jeg har ikke mye kontakt med andre synshemmede innvandrere her jeg bor nå. Men treffer noen når jeg er på møter i Norges Blindeforbund. På den måten savner jeg Oslo. Der var det lettere å finne mennesker som var i samme situasjon som meg. Likevel kjenner jeg mennesker fra andre kulturer som har synshemming, og det er verdifullt å ha venner fra forskjellige plasser i verden.

Javed Patrick forteller at han er en av seks søsken og at familien i Pakistan er kristen. Likevel ble foreldrene frarådet å oppsøke lege av en heksedoktor da Patrick ble syk som barn. Da han endelig kom til lege, var det for sent til å redde synet.

Vil hjelpe andre

– Da jeg ble blind, bekymret jeg meg mye. Jeg traff også andre synshemmede, og satte meg som mål at jeg ville studere. En dag ville jeg hjelpe dem også. Men det var uro og ufred i livet mitt. Mange ganger tenkte jeg at det å ha mål for livet var å ha jobb og tjene penger, men når Gud åpnet øynene mine, fikk jeg se at det er ok med jobb og penger, men virkelig mening er det bare livet med Gud som gir. Guds ord ga meg mening med livet. Det kommer utfordringer, og det er bare verdien i Guds ord som varer.

Brenner for misjon

Javed Patrick forteller om sitt misjonsprosjekt.

– Jeg må dele det jeg har fått med andre. Før jeg kom til Norge, reiste jeg med min onkel og delte Guds ord. Guds ord har gitt meg alt her i livet. Jeg kan ikke bare holde det for meg selv, jeg må spre det.

Av og til når det er mulig organiserer Javed Patrick utdeling av lydbibler i Pakistan. Biblene deles ut til blinde og til personer som ikke kan lese selv. Han understreker at dette ikke er noe han gjør alene. Han har kontakt med andre både seende og ikke seende som samarbeider med ham.

– Husk, mange steder finnes det evangelister som ikke kan lese eller skrive. Jeg bruker muligheten når jeg hører om noen som skal reise. Da ber jeg dem ta med engelske lydbibler til utdeling, både i afrikanske land, Burma og Pakistan. Jeg kan ikke gjøre slikt selv, men jeg prøver å bruke andre.

Les mer om levekårsundersøkelse blant blinde og svaksynte innvandrere i Norge her.