Historiens første nettmøte i KABB

Slik kan det se ut når KABB-medlemmer møtes på nett – noen med og noen uten videofunksjonen påslått.

 

 

Tirsdag møttes KABB-medlemmer til åpent møte på internett for første gang. 17 personer deltok i møtet der de snakket om sin hverdag i koronasituasjonen og diskuterte hva KABB kan gjøre for sine synshemmede brukere i en tid der sommerens arrangementer er avlyst.

Da KABB ble startet i 1933, var det nettopp for å skape møteplasser for blinde og svaksynte. Først samlet de seg i forbindelse med Blindeforbundets årsmøter, etter hvert også lokalt. I år stod en rekke turer og samlinger på planen, blant annet reiser til Spania og en storsamling på Jeløya. Pandemien har foreløpig ført til at alt fram til sommeren er kansellert.

Allerede før denne situasjonen har KABB jobbet med å finne fram til en digital møteplattform som er enkel å bruke uten syn. KABB har medlemmer over hele landet, og mange har utfordringer med å komme på fysiske samlinger som innebærer reise. Samtidig har de et behov for å kunne møte andre synshemmede for å utveksle erfaringer, og delta i kurs og opplæring. Det har derfor vært en del av KABBs nye strategi å utvikle nettbaserte møteplasser.

Med finansiering fra K-stud og med MediaLT som konsulenter har ulike digitale plattformer blitt testet med synshemmede brukere. Valget falt på Zoom som det mest universelt utformede verktøyet. Tirsdag viste det seg å fungere problemfritt, og deltakere fra hele landet fikk en nyttig dialog – som ble avsluttet med at Kurt Ove Mæland framførte en nyskrevet sang fra stua si i Bergen.

Dermed har KABB gjort et nytt teknologisk sprang som vil åpne nye dører for norske synshemmede. I ukene som kommer vil det bli invitert til flere nye samlinger. På menyen står alt fra skrivekurs og debattkvelder til bibelgrupper på nett.