Ring KABBs oppmuntringstelefon 40 80 10 20

Trenger du et lyspunkt i en hverdag med mye alenetid?

Mange som ikke deltar på sosiale medier eller ikke er vant til å bruke internett, har en ekstra vanskelig tid når vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. KABB har opprettet et telefonnummer du kan ringe og få dagens lille inspirasjon i løpet av noen minutter.

Det kan være et dikt, en andakt eller et bibelord. I forbindelse med påsken kan du lytte til påsketekster til oppmuntring. Det legges ut en ny tekst for hver dag i påsken fra fredag 3. april til og med 2. påskedag.

– Vi håper dette kan engasjere mange. Det er ikke alle som racere på internett og kan bruke data, for dem håper vi dette kan være et viktig supplement, sier Hilde Grumstad, diakon i KABB. Hun er for øvrig i gang med å ringe alle KABBs medlemmer for å gi informasjon og høre hva den enkelte trenger i denne spesielle tiden med koronarestriksjoner.

– Alle som ønsker det kan bruke vår oppmuntringstelefon, og mange har telefon-abonnement i dag der ringetiden er inkludert. KABB tar ikke betalt for denne tjenesten, så velkommen innom på telefon.

Nummer til KABBs oppmuntringstelefon: 40 80 10 20

(Du betaler kun vanlig takst, dette er ikke et spesialnummer eller  en betalingstelefon)