Håper kirkene fortsetter med digital satsing etter krisen

 

KABB erfarer at nye digitale tjenester i forbindelse med Korona-krisen er med på å bedre inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i kirkelige fellesskap.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Strenge restriksjoner for hvor mange som kan møtes fysisk har tvunget mange kirker og forsamlinger til å ta i bruk digitale hjelpemidler mer enn før. Dette er noe Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB) har jobbet for lenge før pandemien slo til.

– Utfordringen har vært at digitale fellesskap ikke har blitt sett på som en type fellesskap med høy verdi. Tanken har alltid vært at det er best å sitte i samme rom. Men det har alltid vært en gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke har hatt muligheten til det, sier generalsekretær i KABB, Øyvind Woie, til Kristelig Pressekontor.

Han presiserer at han uttaler seg på basis av erfaringer de har gjort i lokale menigheter og ikke nødvendigvis med Den norske kirke sentralt hvor økt digital satsing har vært på agendaen på flere kirkemøter.

– Lokalt har det vært manglende vilje til å prioritere dette og mangel på kunnskap og engasjement for denne typen fellesskap, sier Woie.

Får mer tilgang

Nå er Woie veldig glad for den digitale innsatsen han ser rundt om i landets kirker.

– For KABBs målgruppe blir det mulig å ta mer del i fellesskapets formidling, og grenser viskes vekk. Funksjonshemmede deltakere i det digitale fellesskapet kan være mer anonyme og unngå så stort fokus på funksjonsnedsettelsen sin. Samtidig som det åpner for helt nye kontaktmuligheter og relasjoner, skriver han i et leserinnlegg i avisen Vårt Land.

Generalsekretæren tror at dersom kirken legger til rette for svake grupper som syns- og hørselshemmede, vil det åpne kirken for enda flere grupper.

– Folk som har lite i utgangspunktet får med dette tilgang på mer, sier han.

– Lite som skal til

Ifølge Woie og KABB er det lite som skal til for å gjøre opplevelsen og følelsen av tilhørighet enda bedre for mennesker med nedsatte funksjonsevner.

– En utfordring med all strømmingen som foregår nå er at universell utforming har lav prioritet. Kirkene bør forsøke å tekste for hørselshemmede og legge til synstolking for synshemmede. Det er ikke så mye som skal til for å tilrettelegge, gi litt mer informasjon og gjøre det tilgjengelig for veldig mange fler, sier generalsekretæren.

KABB opererer med et tall på omlag 800 000 personer med funksjonsnedsettelse som er medlemmer av Den norske kirke.

– Det betyr mye at ting blir tilrettelagt slik at alle medlemmene blir delaktige i det som foregår i kirken. Det gir grunnlag for religiøst medborgerskap og rom for trosutøvelse, sier Woie.

Tror kirkene lærer mye

Kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig, forteller til KPK at de har jobbet på spreng de siste ukene for å få et digitalt tilbud nasjonalt, som er blitt delt lokalt.

– Vi har måttet kaste oss rundt for å sikre et tilbud på kort tid. Under normale omstendigheter er dette noe vi ville brukt mye lengre tid på å planlegge, sier hun.

Nå tror hun kirken lærer veldig mye viktig av situasjonen de står i.

– Jeg tror og håper at dette vil føre til at flere vil gjøre mer tilgjengelig digitalt. Vi har ikke rukket å tenke videre for fremtiden ennå, men når ting har roet seg skal vi evaluere og se på hva vi kan videreføre, sier Dybig.

Kostbart

Kirkerådet vil ta med behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i evalueringen videre.

– Det er en viktig del av dette. Vi vet at det finnes menigheter som også før korona strømmet sine gudstjenester for å vise dem på sykehjem for eksempel.

Dybvig forklarer at en profesjonell strømming med god kvalitet koster en del å gjennomføre og at ikke alle menigheter har ressurser til dette.

– Vi må også tenke på personvernhensyn. Det er enkelt nå som det ikke er publikum, men til vanlig er det en utfordring. Jeg sier ikke at den ikke er løsbar, men det er krevende, sier hun.

Kirken prøver ifølge Dybvig å tekste alle videoer som kommer fra nasjonalt hold og samarbeider med døvekirken for å få på plass døvetolking.

– Men på direkte strømminger har vi ikke hatt teknisk mulighet til å tekste, Vi har ikke synstolking på plass, men prøver å legge ut tekstene til salmene i forkant. Våre nettsider er tilpasset systemene synshemmede bruker og på Facebook prøver vi også å legge til forklaringer til postene, men vi kan nok bli flinkere på dette, sier hun.

KPK