Hvem vil sponse bestemor?

Frank Tangen er kommunikasjonsrågiver i KABB.


Det hjelper ikke så mye med nye grep i statens støtte til frivillige organisasjoner, når regjeringen overlater de som ikke har rike onkler til seg selv.

I en artikkel av Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Høyres familie- og kulturfraksjon, redegjør hun for regjeringens politikk overfor frivillige organisasjoner. Utgangspunktet er ønsket om full momsrefusjon for organisasjoner i frivillig sektor, og overskriften er «Ironisk momskritikk».

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en av de organisasjonene som rammes hardt av kutt i neste års statsbudsjett. Vårt offentlig godkjente lydbibliotek for blinde, svaksynte og lesehemmede står overfor en nedskjæring fra 3,2 til 2,5 millioner, altså 25 posent. Det innebærer for eksempel at vi neste år kan lese inn 20 nye lydbøker, mot mer enn 100 i år. Dette rammer en gruppe som ikke kan lese trykte bøker andre kan kjøpe i bokhandelen eller låne på det lokale biblioteket.

Slik jeg forstår Trøen, mener regjeringen at slike kutt kompenseres av andre tiltak for frivilligheten. KABB kan ikke snakke for andre, men for oss er det opplagt at summen av regjeringens tiltak betyr en dramatisk tilbakegang.

Slik ser det ut:
Regjeringen vil øke momskompensasjonen for frivillige organisasjoner. I år fikk vi 170 000 kroner tilbakebetalt. Det nye statsbudsjettet kan i beste fall bety en økning på 20-30 000. Men sannsynligvis blir refusjonen lavere enn i år, fordi flere organisasjoner er inne i ordningen. Kostnadene i KABB er heller ikke først og fremst varer og tjenester, det er lønnskostnader til daglig drift. Våre brukere ringer for å få hjelp til å låne bøker, og benytter sjansen til en god samtale om utfordringer i hverdagen. For mange er det den eneste kontakten med andre mennesker de har den dagen, kanskje hele uken. Vi bruker tid og penger på å få synshemmede ut av huset for å være med på arrangementer med et meningsfylt innhold. Det innebærer masse gratis innsats, men også at vi har kompetente ansatte til å drive tiltakene. Og dette kan vi ikke digitalisere bort.

At grensene for fritak for arbeidsgiveravgift økes, gir heller ingen positiv effekt. Veldig få av dem som jobber for oss har en årlig lønn på mindre enn 45 000.

Regjeringen har ryddet i lotterier utenfor Norsk Tipping, forteller Trøen. Det er sikkert bra for noen, for oss i KABB innebærer denne oppryddingen at vi er kastet ut av ExtraStiftelsen, der vi fra tid til annen har mottatt solide bidrag til enkeltprosjekter, i år for 263 000 kroner. Begrunnelsen er at stiftelsen har skjerpet kravene til at søkerorganisasjoner skal ha et primært helseformål. Kanskje kan en ny dialog få oss inn i ordningen igjen.

Den nye ordningen «Herreløs arv» som administreres av LNU er flott. Her kan formuer uten arvinger komme frivillige organisasjoner til gode i stedet for å havne i statskassa. Men: ordningen gjelder utelukkende tiltak for barn og ungdom.

Og her er vi ved et viktig poeng. Private sponsorer, store fond og stiftelser, EU-midler og også statlige prosjektmidler er innrettet mot tiltak for de yngre aldersgruppene.
Vi i KABB kommer ikke utenom at våre medlemmer og brukere har en høy gjennomsnittsalder. Det er når folk blir eldre at de mister synet på grunn av diabetes. Det er de gamle innbyggerne som ikke greier å lese lenger fordi aldersrelaterte sykdommer ødelegger øynene. Veldig mange blinde i yrkesaktiv alder er uføretrygdede, og mange unge har flere funksjonsnedsettelser, som ulike grader av utviklingshemming.

Dette er ikke de kule folkene som næringslivet får god reklame av å støtte. De gjør seg dårlig på realityfjernsyn. Mange av dem kan bidra i sine lokalsamfunn – hvis noen legger til rette. Noen ligger i en seng på sykehjemmet og hører på lydbøker mens de venter på besøk.

Med kuttene i statsbudsjettet, og uten mulighet til å søke midler fra ExtraStiftelsen, kan KABB miste èn million av et budsjett på litt over åtte millioner kroner. Hvis ikke Stortinget ser hvor urimelig dette slår ut, vet vi ikke helt hvor vi skal gå med tiggerstaven. Hvis noen vil sponse bestemor, skal de gjerne få kontonummeret.

Les også generalsekretær Ingvar Nevland: Er regjeringen blind for egne prinsipper?