KABB har sett dagsorden

Anette Nordmo er kantor i Asker, og synshemmet. Hun møter hindringer i sitt arbeid i kirken, og datasystemene er det vanskeligste i hverdagen.

Digitale barrierer som synshemma opplever i arbeidslivet, har blitt sett på dagsorden også i media denne veka. Vårt land har hatt fleire oppslag om temaet, med utgangspunkt i KABB sin podkastserie Digitale barrierer.

Fredag 4. februar publiserte KABB podkasten Digitale barrierer del 2, der vi høyrer prest Kjersti Langås Hvalen og kantor Annette Nordmo fortelje om fleire datautfordringar som dei møter på sine arbeidsplassar. På nettsida publiserte vi saka Blinde kirkeansatte mangler datatilgang – får ikke jobbet effektivt. Det handlar om den norske kyrkja som arbeidsplass. I den andre episoden av podkasten rettar vi såleis søkelyset mot tilrettelegging og universell utforming for blinde og svaksynte som er tilsette i den norske kyrkja. Dei to vi har intervjua fortel om problem med pålogging, lang ventetid for å få hjelp, og manglande tilgang på dataprogram dei skal bruke i jobbane sine.

Dagsavisa Vårt land følgde opp saka denne veka, med eit førstesideoppslag, eit tosiders oppslag og leiarartikkel i papiravisa den 15. februar. I saka «Digitale verktøy er ikke tilpasset blinde» har dei intervjua Kjersti Langås Hvalen, og refererer også til utsegner frå Anette Nordmo og kollegaen Øystein Mollestad, som også er intervjua i KABB-podkasten.

I Vårt land sin leiarartikkel skriv avisa mellom anna:
«Hvalen og Nordmos erfaringer er triste å lese om. De er begge sårt tiltrengte ansatte i Den norske kirke som har jobber som det kreves mye av i utgangspunktet. At de i tillegg opplever disse problemene og utfordringene med å kunne gjøre jobbene sine er urovekkende.

Her bør kirka som arbeidsgiver med andre ord ta tak og gjøre noe. Som Hvalen påpeker, bør kirka speile samfunnet – også når det kommer til ansettelser. Personer med synshemminger er ikke tilstrekkelig representerte i Den norske kirke og får ikke den tilretteleggingen de trenger for å gjøre jobben sin. Det er ikke godt nok

I ei oppfølgjarsak same ettermiddag stod følgande tekst å lese på Vårt land si nettutgåve: Kyrkjas IKT-leverandør legg seg flat – men tek ikkje heile ansvaret, som også var tema for oppslaget i papiravisa dagen etter, med tittelen «Tek ikkje heile ansvaret.» I dette oppslaget er Kirkepartner og Kirkerådet representert med sine synspunkt.

KABB har også laga ein ny episode av podkasten Digitale barrierer del 3, som føl opp det som kom fram i førre episode med Nordmo og Hvalen. I denne samtalen er fokuset på ansvar og kva som blir gjort for å betre på forholda. Her er det tilsvar frå dagleg leiar i Kirkepartner, synspunkt frå seniorrådgjevar i Kirkerådet og generalsekretæren i KABB. Oppfølgjarsaka som tekst ligg også på KABB si nettside. Digitale barrierar i kyrkja: Eit fragmentert ansvar

 

Bakgrunn
KABB-redaksjonen har arbeidd ei tid med temaet digitale barrierer i arbeidslivet, med tanke på meir merksemd om problema som blinde og svaksynte opplever. I 2021 vart det arrangert eit nettmøte mellom synshemma og med dåverande arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, der ein del problemstillingar om universell utforming og tilrettelegging av arbeidsplassar, kom til uttrykk.

I januar publiserte vi podkasten og eit intervju med Kristin Berg, som har opplevd ei rekkje digitale utfordringar på sin arbeidsplass, ei avdeling ved Oslo universitetssykehus. Mellom anna har ho hatt mange og langvarige problem med interne dataprogram som ikkje kommuniserer med hjelpemidla ho nyttar som synshemma.

Her finn du dei tre episodane i serien:
Digitale barrierer del 3 (intervju med Inge Mauseth, Silke Pahlke og Øyvind Woie)

Digitale barrierer del 2 (intervju med Annette Nordmo, Kjersti Langås Hvalen og Øystein Mollestad)

Digitale barrierer del 1 (intervju med Kristin Berg, Hege Saltnes, Kristin Skeide Fuglerud og Till Halbach)