Barn med hendene mot hverandre.

KABB Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte – for hele familien

Barn som lytter

KABB har kirkens barnebøker i lydversjon.

Videohilsen til familier

Visste du at det finnes et lydbibliotek som leser inn kristen barnelitteratur og kirkens trosopplæringsbøker på lyd?

Vi har også konfirmantbøker og gode råd til kirkelig ansatte når barn og unge skal delta på aktiviteter i kirken. KABBs familieleirer, kurs og nettmøter skaper sosiale nettverk for små og store.

KABB er en frivillig organisasjon for synshemmede og personer som har vansker med å lese trykt tekst. Vi er opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha like rettigheter som alle andre til å utøve sin tro.

Barne- og familieleir

Hvert år arranger KABB barne- og familieleir. Vi tilbringer noen gode dager sammen der aktivitetene er tilpasset barn og voksne med synshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Det viktigste er at familiemedlemmene sammen får gode opplevelser. Deltakerne deler erfaringer mellom familiene som har et synshemmet familiemedlem, enten det er voksne eller barn. Vi legger ut mer informasjon om leirsesongen 2021 så snart det er klart i forhold til korona-restriksjoner.

Digitale møteplasser

Ukentlig arrangeres møter på nett. Gjennom appen Zoom kan hvem som helst delta, og temaene spenner fra friluftsliv og digitale ferdigheter til boktips  og tanker om tro.

 

Bli låner i KABBs lydbibliotek her. KABB bruker samme utlånsplattform som Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Lenke til KABBs facebookside

 

E-post: kabb@kabb.no

Telefon: 69 81 69 81