KABBs referansegruppe for lydbiblioteket

KABB-lånere gir råd til lydbiblioteket

Hva skal til for at en lydbok blir god å lytte til? Hvilke kriterier ligger til grunn for at en bok blir lest inn på lyd? Disse spørsmålene ble drøftet av KABBs referansegruppe for lydbiblioteket.

-Jeg har lest mye faglitteratur i KABBs lydbibliotek. Men jeg ble faktisk positivt overrasket over de skjønnlitterære bøkene som jeg leste når jeg skulle uttale meg i denne gruppen, sier Ranveig Bredesen. Hun er blind og deltok på en samling på KABBhuset i Askim der bibliotekleder Heidi Vestbye hadde invitert en gruppe lånere til å uttale seg om bøker og bokvalg i biblioteket. Referansegruppen består av Ranveig Bredesen, Bjørg Sundsvalen, Morten Odner Eriksen og Mette Lilleeng i tillegg til Heidi Vestbye og Inger Slang som er ansatt i KABB.

Innleseren har en viktig rolle

Referansegruppen er tydelig på at arbeidet med lydbøkene har vist hvor viktig innleseren er.

-Jeg liker at innleseren lever seg passe mye inn i boken, blir det for mye skuespill, får jeg ikke tolke noe selv, sier Ranveig Bredesen. På den andre siden må heller ikke lesingen bli for monoton. Det er også viktig med tydelighet, rett tempo og pauser i riktig forhold til hverandre.

-Gode innlesere som denne gruppen liker, blir en mal på hva KABB skal jakte etter. Det er viktig at våre brukere selv setter ord på hva som er en god innleser og en god lyproduksjon, sier generalsekretær Øyvind Woie.

Bokvalg

-I KABBs lydbibliotek blir nye skjønnlitterære bøker fra de kristne forlagene lest inn først. Det er fordi disse er de mest populære blant lånerne våre, sier Heidi Vestbye.

Hun forteller at også kjente forfattere, oppbyggelig litteratur og andaktsbøker kommer høyt på listen. Den største nysatsningen i biblioteket nå er å lese inn flest mulig av landets menighetsblader. Mange kristne organisasjonsblader er også å finne i lydbiblioteket. Hittil i år har KABBs lydbibliotek lest inn 33 bøker, og i 2019 ble hele 145 titler lagt til i lydbiblioteket.

Synshemmede og personer med dysleksi eller som av andre årsaker ikke kan lese trykt tekst, kan bli lånere. Utlån skjer på samme plattform som Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek (NLB) bruker. De som låner lydbøker hos KABB, kan enten får dem tilsendt på CD eller man laster selv ned filene i appen Lydhør.