Trivsel og trygghet i kirken

Helena Redding

Helena Redding er skribent i Synlige stemmer.

Av: Helena Redding

Jeg trives veldig godt i kirken. Det gode samværet og budskapet i tekst og salmer fyller meg med håp og fred. Men det har ikke alltid vært slik, i perioder har jeg trukket meg unna kirken for å lege en sart sjel.

En tid etter at synet begynte å svikte, ønsket jeg forbønn i håp om at ytterligere forverring av synet kunne forhindres. Jeg har sterk tro på bønn og at vi gjennom den kan få hjelpen vi har behov for. Vi får kanskje ikke alltid bønnesvar slik vi selv har sett for oss, men vi får en hånd å holde i når vi går igjennom tunge perioder i livet. Slik ble det også denne gangen. Synet fortsatte å bli dårligere, men jeg lærte å leve med det. Jeg kommer nok aldri til å godta synstapet fult ut, men jeg har lært kompenserende tiltak og klarer meg ganske greit i hverdagen. Livet er annerledes enn før, men det er også et veldig godt liv.

Det var her problemene for alvor begynte. Velmenende personer ville på død og liv be for synet mitt, når jeg gikk opp til forbønn av helt andre årsaker. Andre fortalte meg rett fram at min tro tydeligvis ikke var sterk nok siden jeg fortsatt var blind. Det siste var en ufattelig sårende kommentar som jeg faktisk har opplevd flere ganger å få, både i et par menigheter samt etter å ha vært stoppet av fremmede ute på gata. Jeg vet ikke hva folk tenker, eller hva de ønsker å oppnå med slike kommentarer, men om ikke annet, så har de virkelig klart å såre meg.

Selv om jeg i perioder ikke har deltatt aktivt i gudstjenester eller menighetsarbeid, har troen alltid vært en stor del av livet mitt. Min prest sa til meg i konfirmasjonstiden: «Tro har ikke noe med hvor ofte du går i kirken. Din tro er sterk og det vil den fortsette å være om du så går i kirken hver søndag eller samtaler med Gud hjemme.» Disse ord har jeg dratt opp og hvilt hodet mitt mot i perioder.

Etter hvert som årene går, blir jeg tryggere på meg selv. Jeg har for lengst begynt å gå i kirken regelmessig, og de stundene er like oppløftende og givende som før.  Jeg kjenner likevel fortsatt på nervøsitet når jeg besøker en kirke for første gang. Å føle seg inkludert fra starten av betyr så mye for trivsel og trygghet.

For kort tid siden hadde jeg mitt første møte med en kirke i nærheten av «hytta vår» i Sverige. Jeg kjente at jeg gru-gledet meg der jeg pendlet med stokken mot kirken. Når jeg svingte inn fra gangstien, hørte jeg at noen gikk mot meg. Vedkommende stoppet opp, satte en hånd på min skulder og ønsket meg hjertelig velkommen – dette var presten. Hun hadde det for vane å stå utenfor kirken og ta imot menigheten på denne måten. Hun fulgte meg inn i kirken og rett til en kirkevert som igjen fulgte meg til en ledig plass. Kirkeverten spurte meg, lavmælt, om jeg ønsket hjelp til å gå opp til nattverd og/eller under kirkekaffen etter gudstjenesten – jeg pustet lettet ut. Her kunne jeg rett og slett senke skuldrene. På hjemveien kjente jeg på en stor indre glede og en visshet om at jeg kommer til å besøke denne kirken mange ganger i fremtiden.

Synshemmede er som alle andre; individer med ulike ønsker og preferanser. Å bli spurt, på en diskré måte, om en ønsker hjelp og i hvilken form, gir mulighet til å påvirke egen opplevelse. Det er utrolig hvor mye noen få ord kan gjøre for følelsen av å være en fullverdig del av fellesskapet.

Les teksten «Synshemmet bestemor» av Helena Redding.