KABB skal distribuere Blindeforbundets lydavis

Fra august i år overtar KABB jobben med å brenne og sende ut Norges Blindeforbunds lydavis på CD. KABB og Blindeforbundet har et godt samarbeid om denne tjenesten.

– Selv om vi snakker mye om digitalisering og bruker nettet til alt mulig, er det mange av våre medlemmer som fortsatt er avhengige av å høre lydavis på CD. KABB har gitt oss et godt tilbud på å gjøre jobben med å produsere og sende ut lydavisa, og det er vi glade for, sier informasjonssjef i Norges Blindeforbund Mia Jacobsen.

Hun legger til at arbeidsmarkedsbedriften Adaptor til nå har hatt ansvaret for utsendelse, men at antallet som ønsker CDer har gått ned.

– Det ble det for liten jobb for Adaptor. Hos KABB holder de på med lydbøker og cd-produksjon slik at det var en fin løsning både for KABB og for oss at det ble lagt hit. Jacobsen tror ikke abonnentene vil merke noen forskjell etter omleggingen.

 Hva inneholder disse CDene?

– Det er lydaviser og «Spor 2», som er et er et aktualitetsmagasin. I tillegg er det medlemsbladet Synspunkt og bladet Alt om syn.

 Hvem kan man kontakte hvis man ønsker å få slike CDer?

– Man kan motta disse CDene når man er medlem i Blindeforbundet. Man kan også høre det som er på lydavisa via appen Lydhør eller Mappami til Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek. De lokale lydavisene samt «Spor 2» og «Synspunkt» ligger også ute på blindeforbundet.no/lyd.

Hvordan ønsker Blindeforbundets medlemmer å lytte til lydavis?

– Noen hører via NLBs nett-tjenester eller på våre nettsider. Andre synes kanskje det er vanskelig å lære seg nye ting. De er vant med å få CD i posten og putte den i Daisy-spilleren. Det er fint å få KABB med på laget så vi kan sikre at de som har lyst til å høre lydavisa på CD skal få lov til det.

 – Flere og flere lytter på nettløsningene mens i overkant av tusen personer ønsker CD i posten. For oss er nettløsningene mer fleksible, og det er rimeligere for oss. Derfor har vi ringt mange av lytterne våre og spurt om de vet at de kan lytte på lydavisa på nett, og mange har gått over til denne lytteformen, sier Mia Jacobsen.