Les et blad med ørene

Selv om synet svikter, er det ingen grunn til å si opp menighets- eller misjonsbladene. KABB sørger for at de finnes tilrettelagt på lyd.

Hver eneste dag mister noen synet. Det kan skyldes alder, ulykker eller sykdom. Kanskje det gjelder deg eller noen du kjenner? I tillegg har mange dysleksi og andre lesevansker.

Misjons- eller menighetsblader er kilde til inspirasjon og informasjon. Når du ikke klarer å lese mister du kontakten med, eller hindres i å få kontakt med andre med samme interesse, aktivitet og engasjement.

Klarer å henge med

– Det er viktig å kunne velge blader og tidsskrifter etter interesse og hva du har bruk for. Det gjør at du slipper å henge etter. Det er fint å kunne referere til noe en har lest, og kunne være med i enhver diskusjon, sier Morten Odner Eriksen fra Kolbotn som er en ivrig leser av Strek.

Eriksen er svaksynt og bevegelseshemmet, men er et aktivt medlem i Frikirken, svært samfunnsengasjert og liker å følge med både på politisk stoff og mellommenneskelige emner.

– Dessuten er det veldig praktisk å kunne ha med seg lesestoffet på mobilen slik som alle andre kan, sier Eriksen.

Blinde, svaksynte og lesehemmede fått tilgang til flere tidsskrifter og magasiner i lydversjon. KABB leser inn en rekke blader fra kristne organisasjoner og disse er tilgjengelige i lydbiblioteket for den som syns- eller lesehemmet. Flere av bladene vurderer også nå og bruke den samme innlesningen som podkast til sine lesere slik at de kan lese bladet i bilen, på joggetur eller når de er på farten.

Rett til informasjon fra kirken

– KABB ønsker også å gjøre det mulig å lytte til flere av landets menighetsblader. Personer med nedsatt syn eller lesevansker har faktisk krav på å få tilrettelagt informasjon fra sin lokale kirke, sier generalsekretær Øyvind Woie.

I dag er det bare et fåtall menigheter som har avtale med KABB om få lest inn sine menighetsblader i lydversjon.

– Vi jobber med å gjøre det mye enklere og billigere for menigheter å få produsert menighetsblader på lyd. Derfor ønsker vi at flest mulig som ønsker et slikt tilbud sier fra til oss. Det er viktig at syns- og lesehemmede rundt om i det kirkelige landskapet, både i Den norske kirke og i frimenigheter ikke går glipp av dette tilbudet, sier Woie.

Blader fra organisasjoner og menigheter som leses inn hos KABB