KABB fagforum

Synshemmede tar teologien i egne hender

– Vi vil kjempe imot diskriminering av funksjonshemmede i kristne sammenhenger. KABB har samlet en faggruppe av engasjerte teologer fra både Den norske kirke og frimenigheter.

– Jeg deltar i KABBs fagforum fordi jeg synes det er viktig å være med å utforme hvordan kirken tenker om funksjonshemmede, sier Kjersti Langås Valen som til daglig er prest i Sinsen menighet.

– Det er fint å treffe andre synshemmede prester. Vi tenker rundt det som kalles funksjonshemmingstelologi, en teologi som bør utformes av funksjonshemmede selv, og det ønsker jeg å være en del av. På engelsk heter det: Nothing about us without us. På norsk: ingenting om oss uten oss.

Hvorfor fagforum?

– Fagforumet er rådgivere for KABB i spørsmål som gjelder teologi og sjelesorg. Som synshemmede teologer og forkynnere kjenner de godt til mange av de utfordringene KABB arbeider med. Slik kan de også hjelpe oss å være et bedre talerør overfor menigheter og kristne organisasjoner. Vi ser også at det er nyttig for dem selv å møte andre synshemmede som er i en kirkelig tjeneste og utveksle erfaringer, sier kommunikasjonsrådgiver i KABB Frank Tangen.

Videre arbeid

Etter helgen i september der fagforumet var samlet til samtaler og nettverksbygging, ønsker KABB å publisere artikler med faglig teologisk innhold. Det ble også gjort intervjuer som blir publisert som podkaster. Det er viktig for KABB å ha kontakt med fagpersoner både i Den norske kirke og i frimenigheter. Organisasjonen jobber videre med å få til en tverrkirkelig konferanse med fokus på funksjonshemmedes plass i forsamlingen.