Leser Vårt Land med ørene

Kjersti Lium sitter i en stol og holder en mobiltelefon på en grønn gressbakke

– Det som resten av befolkningen kan lese med øya, det får vi høre, sier Kjersti Lium som er blind. Lium er styreleder i KABB.

Hver dag lager KABB lydutgave av avisa Vårt Land. Slik får synshemmede og andre som er lesehemmet tilgang til stoff fra kristen-Norge

– Jeg er så glad for å kunne lytte til Vårt Land hver dag, sier KABBs styreleder Kjersti Lium. Hun forteller at hun har fast morgenrutine med frokost og Vårt Land på øret.

– Jeg har ønsket å kunne lese Vårt Land lenge, men jeg er blind og har ikke hatt mulighet. Det betyr mye for meg å kunne følge med. Mange av mine venner leser Vårt Land og nå er jeg like godt oppdatert som dem, smiler hun.

Nyheter rett i mobilen

– Det som resten av befolkningen kan lese med øya, det får vi høre. Og det er veldig kjekt å ha det på telefon. Jeg lytter til alt, og lærer en hel del, kanskje noe jeg ikke ville lest ellers, sier Kjersti Lium som setter særlig pris på dagsaktuelle saker, kultur og bokanmeldelser.

Innlesningen startet som et prøveprosjekt i midten av april med støtte fra Stiftelsen Dam. Stiftelsen støtter helsetiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Generalsekretær Øyvind Woie sitter i lydstudio på KABB og leser inn Vårt Land. Han har blå genser, headset på hodet og er ubarbert.

KABBs lydutgave av Vårt Land leses inn både på KABBhuset og i to hjemmestudioer. Fire innlesere er i sving og bytter på jobben.


Ordningen fortsetter

-Innlesningen av Vårt Land er et tilbud vi er skikkelig stolte over å ha fått på plass. Det er et lydprodukt som virkelig gjør en forskjell for våre folk, sier generalsekretær i KABB Øyvind Woie.

Han kan bekrefte at ordningen med gratis lydavis til syns- og lesehemmede vil fortsette ut 2020. Avisen er tilgjengelig i KABBs lydbibliotek som er forbeholdt lånere som har synshemming eller på annen måte ikke kan lese trykket tekst. Lydversjonen er klar samme dag som papiravisen kommer i postkassen. Slik får blinde, svaksynte og lesehemmede en godt tilrettelagt leseopplevelse, og avisen spres til enda flere.