Mette går for mer lokalt KABB-arbeid og salg av KABBhuset

Bildet viser Mette Lilleeng

Mette Lilleeng er ny styreleder i KABB (Foto: Øyvind Woie)

Mette Lilleeng fra Drøbak ble valgt til ny styreleder i KABB, på Generalforsamlingen i Hurdal. Det nye styret vil blant annet iverksette salg av KABB-huset i Askim og flytting til Oslo. Generalforsamlingen og KABB sin strategiplan legger føringer for flere viktige oppgaver i tida som kommer.

Den nye styrelederen er opptatt av å styrke det lokale arbeidet rundt om i landet og legger vekt på det å lytte til medlemmenes behov.
– Jeg synes det er viktig å sette medlemmene i fokus. De snakker blant annet om lokalforeningene sine, og ønsker at KABB skal være mer synlige der.
Hun tror det er viktig å gi medlemmene det de ønsker, og ta hensyn til både yngre og eldre medlemmers behov, som kan være noe ulike.

Hvordan skal KABB rekruttere flere medlemmer?

– Denne generalforsamlingen har endret lovene vedtektene slik at de som vil heie på vår sak, støtte den eller være med som frivillig, nå kan bli medlemmer i tillegg til målgruppa vår. Vi må markedsføre oss mye bedre, bli mer synlige i media og sørge for at alle i hver krik og krok av landet kjenner til KABB.

Hør intervju med Mette Lilleeng og intervju med fem medlemmer på gangen: Ny styreleder i KABB – KABBverdi | Podkast på Spotify

Kursendring

Det nye landsstyret har store oppgaver foran seg. En ny strategiplan for perioden peker i hovedtrekk på at KABB skal:

  • bygge mer fag-kompetanse innen synstap og lesevansker for å styrke og utvikle tilbudet om tilrettelegging og bistand til personer med synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi, slik at de kan leve ut sin tro og delta i sitt lokale kirkelige fellesskap
  • legge til rette for bedre og mer brukermedvirkning, likepersonsarbeid og frivillighet.
  • innhente mer kunnskap om digitale hjelpemidler og rettigheter for målgruppene
  • utvikle og bygge flere lokale fellesskap for målgruppen
  • være ombudsmann og støtte for målgruppens rettigheter til å utøve sin tro og ikke bli ekskludert fra i kirke og kristenliv

Landsstyret i KABB vedtok, enstemmig, tidligere i år at KABB-huset i Askim skal selges og at kontoret på sikt flyttes til Oslo. Da vedtaket ble gjort kjent gjennom årsmøter og informasjon til medlemmene ble det positivt mottatt.
Mette Lilleeng tror medlemmene forstår bakgrunnen for vedtaket. Hun mener blant annet flytting til Oslo er viktig for at de ansatte skal kunne jobbe effektivt og utvikle tettere kontakt med viktige samarbeidspartnere.
– Dersom de skal ha møter på Kirkens hus eller med politikere, er det lettere i Oslo enn i Askim. Også for KABB-medlemmer er Oslo mye mer tilgjengelig, fordi det er et knutepunkt. Vi har heller ikke behov for så store lokaler lenger, i en tid da mye av produksjonen vår er digital.

Flyttingen er først og fremst et strategisk veivalg der KABB går i retning av å jobbe mer ute i målgruppa enn inne på et kontor med produksjon. Drømmen er å flytte inn i nye Kirkens hus og kunne jobbe tettere på kirkesamfunn og organisasjoner.

Navn og målgrupper

Digitalisering var et annet tema som ble diskutert på landsmøtet. Det ble pekt på at nye digitale kanaler som KABB bruker er utfordrende for en del eldre medlemmer, og at KABB må ta hensyn til dette i tiden framover. I strategiplanen ble det vedtatt et nytt punkt om å legge særlig vekt på at nye medier er enkle å bruke og det å beholde kjente løsninger lenger, i tillegg til de nye.

På generalforsamlingen ble det også diskutert om KABBs navn bør endres, for å fremheve at organisasjonen er for andre enn blinde og svaksynte. Strategiutvalget og det tidligere styret i KABB har pekt på at navnet er problematisk, fordi det ikke favner tydelig alle målgruppene til KABB. I KABB sine vedtekter står det at KABB skal være en interesseorganisasjon for flere enn blinde, også dyslektikere, de som har lesevansker, folk som har hatt slag, utviklingshemmede, folk med tunnelsyn og AMD er velkommen i KABB.
Vedtaket som ble fattet på generalforsamlingen innebærer at det nye styret skal sette i gang en prosess der det skal vurderes å skifte navn på organisasjonen, slik at navnet blant annet favner målgruppene som KABB jobber for. Selv er Mette Lilleeng ikke synshemmet, men har dysleksi.

– Jeg er dyslektiker, men skal jobbe for alle KABBs medlemmer, det er mitt ansvarsområde, understreker hun.

Det nye styret i KABB

Mette Lilleeng har vært medlem i KABB i seks år. Hun har vært med som ledsager og kokk på flere arrangementer, hjemme og i Spania. Hun er vert for Kaffeslabberas, et lavterskeltilbud der medlemmer kan ringe inn. Hun har sittet som styremedlem i KABB denne perioden, og vært med i to strategiutvalg. Av yrke er Mette Lilleeng hjelpepleier i vernepleie. Hun har jobbet med døvblinde og i barnevernet. Hun er aktiv i menigheten i Drøbak, sitter i diakoniutvalget, er kirkevert og synger i Drøbak gospel.

Landsstyret for perioden 2022-2025 består av:

Styreleder: Mette Lilleeng
Nestleder: Hege Norset Blichfeldt
3. styremedlem: Heidi Andersen Madsen
4. styremedlem: Sidsel Bredvei
5. styremedlem: Frank Grimstad
1. varamedlem: Marianne Schill Reinsnes
2. varamedlem: Finn-Tore Eivik
3. varamedlem: Jon Ivar Dypedal
Ansattes representant: Heidi Krusinski Vestbye, med personlig stedfortreder Hilde Løwén Grumstad.