– En gavepakke til kirka

– Dette er en gavepakke til kirka, sier Silke Pahlke, seniorrådgiver i Kirkerådet, om e-læringskurset 100% MED.
Hun synes det er spesielt bra at kurset favner så bredt når det gjelder barn og unge med ulike funksjonsvariasjoner.

E-læringskurset «100% MED», som er laget av KABB, ble lansert med et webinar på Kirkens hus 2. juni. Kurset kan
styrke ansatte i Den norske kirke med å legge bedre til rette for å inkludere mennesker med funksjonsvariasjoner i kirke- og menighetsliv.

Bildet viser de som har utviklet kurset 100% MED, som er Hilde Løwén Grumstad, som er organisasjonsdiakon i KABB og har vært prosjektleder for kurset. Silke Pahlke, seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet og Ellen Anker Storset, i Communicare.

De som har utviklet kurset 100% MED er fra venstre Hilde Løwén Grumstad, som er organisasjonsdiakon i KABB og har vært prosjektleder for kurset. Silke Pahlke, seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet og Ellen Anker Storset, i Communicare.

Gjelder mange
Tilrettelegging for barn og unge med funksjonsutfordringer er temaet for 100% MED. Det omfatter unge mennesker med funksjonsnedsettelser som syns- eller hørselstap, bevegelseshemmede,
personer med psykiske utfordringer, ADHD, autisme, dysleksi, kognitiv funksjonsnedsettelse, ME og alvorlig sykdom. Målet er at kirken skal være et godt sted for alle.
KABB søkte, sammen med Borg bispedømme, om midler til kurset for rundt fire år siden, og fikk 300 000 kr, fra Seksjon for barn unge og trosopplæring i Kirkerådet.

Bildet viser Hilde Løwén Grumstad.

Hilde Løwén Grumstad har vært prosjektleder for kurset.

Høye ambisjoner
100% MED blir gjort tilgjengelig for menigheter i Norge. Kurset er laget med tanke på at alle kirkeansatte kan ta det, og man ønsker at de som jobber i en menighet gjennomfører kurset sammen, sier prosjektleder Hilde Løwén Grumstad i KABB.
– Vi har høye ambisjoner. Vi tenker at dette skal alle ansatte på et kirkekontor ta, fordi alle kommer i kontakt med mennesker, ikke bare de som driver med trosopplæring. Det handler om en måte å tenke på. I kurset er det lagt opp til at staben skal reflektere over problemstillinger og egen praksis. Og da må alle være med, mener Hilde Løwén Grumstad.
Hun er også opptatt av at det ikke bare er snakk om å vise omsorg, men at tilrettelegging dreier seg om rettigheter og plikter kirken har til å motvirke diskriminering.
I kurset ser og hører man barn, unge og voksne i korte videoer, man får forklaringer på ulike diagnoser og utfordringer som de har erfaring med. Også ansatte i kirken i forskjellige roller, forteller
om sine erfaringer, og gir tips og råd til andre som treffer barn og ungdom i jobben sin i kirka.

Del av opplæringen
– Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å motvirke at folk som har funksjonsnedsettelser blir ekskludert fra trosopplæring og deltakelse i kirke og trosliv. Vår organisasjonsdiakon Hilde Løwén Grumstad har ledet dette kunnskapsløftet fra oss i KABB, i samarbeid med Den norske kirke i Borg. Vi har i første omgang et ambisiøst mål om at alle ansatte i Den norske kirke skal ta kurset, men det skal også åpnes for andre kirkesamfunn. Vi er glade for at kurset plasseres inn i Den norske kirkes kunnskapsbank og blir en del av kirkens opplæringsprogram for sine ansatte, sier generalsekretær Øyvind Woie (bildet til venstre).

 

Kurset ble lansert gjennom et webinar 2. juni. Hør podkast fra markeringen.

Relatert sak: Bedre tilrettelegging i kirka med KABB-kurs.