Øyekontakt er ikke alt 


Benedicte Aass er sokneprest i Sande, og en de faste skribentene i Synlige stemmer.

I en verden av seende er det viktig å møte hverandres øyne. Det er jeg ikke i stand til, og jeg vet at kommunikasjon er mer enn blikkontakt.

Da jeg fikk barn snakket de mye på helsestasjonen om hvor viktig det var at barnet fikk blikkontakt, og om hvor viktig det var at vi voksne ikke bare tittet ned i en mobil eller et nettbrett. Jeg måtte være ekstra påpasselig, fordi det kunne bli vanskelig for barna at jeg ikke hadde øyekontakt med dem. Fikk de ikke det, kunne de føle seg avvist.

Men kommunikasjon er mer enn dette. Nå har Blindeforbundet en reklamekampanje: «Det er bedre å bli sett enn å se». Der møter vi et barn som leker i sandkassen, og en far som sitter på siden med telefonen sin. Et annet barn leker også i sandkassen, og har en blind far som sitter sammen med barnet sitt. Er det ikke litt pussig at de som er så opptatt av øyekontakt ser så mye ned i telefoner og brett når de er sammen med folk?

At jeg ikke har øyekontakt kan skape usikkerhet hos folk jeg møter, før de forstår hva det skyldes. Jeg kan ikke se ansikter ordentlig, og kan ikke alltid feste blikket på rett plass, selv om jeg prøver å se på ansiktet til dem jeg snakker med. I min jobb som prest må jeg ofte løfte boken mot ansiktet når jeg leser. Jeg skriver ut det jeg skal lese i ganske stor skrift, men kommer likevel ikke utenom å måtte løfte boken nærmere. Dette er det mange som reagerer på, i hvert fall om de ikke vet at jeg ser dårlig.

Jeg tror mange bruker synet også når de lytter. Det å ikke ha blikkontakt med andre gir signaler i den seende verden. Det kan gi inntrykk av overlegenhet, eller utrygghet. Men for meg handler det bare om at jeg ikke har muligheten. Mange tenker at jeg bare kunne begynt å bruke briller, men det ville ikke hjelpe meg. Det ville kanskje vært lettere om synshemmingen min hadde vært synligere enn den er.

Vi må være åpne om vår funksjonsnedsettelse, sier noen. Det er vi nok mange som er. Men kan ikke dere også være åpne om hva dere lurer på? Eller sette ord på hvordan det oppleves å møte oss? Da er det lettere å gi svar som er relevante. Vi tåler det. Å sette ord på ting kan være med på å oppklare.

Kommunikasjon skjer på mange måter. Gjennom ord, men også gjennom alle sansene vi har. Vi bruker både syn, hørsel, lukt, og følelser. Når vi mennesker møter noe som er annerledes eller ukjent, er det lett at vi blir usikre. Vi reagerer ulikt på annerledeshet utfra våre egne erfaringer. Men våger vi å møte hverandre med åpenhet, blir det mindre farlig. Man kan oppleve seg sett, selv om man ikke kan møte hverandres blikk. Det handler om nærhet, å bli lyttet til. Det kan handle om samspill, gjennom leken i en sandkasse. Barn blir kjempeglade når vi voksne leker med dem. Vi ønsker alle å bli møtt på en god måte, og kommunikasjon kan skje på mange måter.

 

Synlige stemmer logo

Les flere artikler av Benedicte Aass:
Lett er ikke alltid best

Når hjelpen skaper nye hindringer

Når det er bra at det er glemt