Helga og Merete

Rett stemme til rett bok

Gode lydbøker er viktig for mange. Den som leser inn lydboken gir farge og liv til litteraturen. Hva kan innleseren gjøre for å heve kvaliteten?

KABB arrangerte kurs for sine innlesere. Kursholder Helga Samset har lang erfaring som forteller og formidler. Hun avslutter i disse dager innlesningen av Det nye testamentet på nynorsk i samarbeid med KABB og Bibelselskapet.

-Det er avgjørende for innleseren å komme inn i flyten i språket, og det er viktig å finne riktig kobling mellom stemme og bok, sier hun.

-Den som leser skal bli tatt med inn i materialet og trives med det.

Forberedelser

Samset forklarer at en av nøklene til god høytlesning er forberedelsene.

-Jobben min er å yte rettferdighet til den personen som har skrevet noe. Jo mer tid jeg bruker på å forberede meg på lesingen og sette meg inn i boka, jo høyere kvalitet kan produktet få, sier hun.

Likevel er det ofte slik at en innleser ikke har så mye tid til forberedelser og må gjøre det beste ut av situasjonen i studio. Her fikk de tips om å jobbe med å finne fortellerstemmen, få oversikt over skifter i teksten og at flere korte sekvenser med forberedelse kan gjøre underverker.

KABB satser på kvalitet

Lydbøker blir mer og mer populært, og KABB skal ha topp kvalitet i sin lydproduksjon. Det innebærer at KABBs innlesere får faglig påfyll og individuell oppfølging. I tillegg vil rutiner i studio og etterarbeid bli gjennomgått.

-Kurset har vært svært lærerikt, og litt skummelt sier Merete Bøe som har jobbet som innleser hos KABB i omkring tre år.

Seminaret er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre KABBs lydbibliotek og er støttet av K-stud.