En person står foran i et kapell og leser en tekst. Det sitter 6 personer i benkeradene

Tilbyr rekreasjon for synshemmede på Modum

Denne uka har diakon Hilde Løwén Grumstad reist til Institutt for sjelesorg på Modum sammen med 9 synshemmede deltakere. Tilbudet har blitt mulig med støtte fra Stiftelsen Dam.

KABB har hatt flere arrangementer på Institutt for sjelesorg. Stedet passer bra for våre folk, selv om deler av bygningene må tilrettelegges bedre dersom synshemmede skal klare seg på egenhånd. Men atmosfæren, områdene rundt, insitituttets kunnskap og kompetanse er helt unik og passer bra i møte med utfordringer en del synshemmede møter i sine liv.

En gruppe synshemmede sitter i stuene på Institiutt for sjelesorg. Sola skinner inn gjennom vinduene.

Samling i peisestua på Institutt for Sjelesorg. Her er det tid og rom for å prate mer andre og om seg selv.

Tidebønn og tur

Sammen med styreleder Mette Lilleeng, Kåre Grumstad og vertsfolk på instituttet har det blitt tilrettelagt ei uke med tid for samtaler, fellesskapsopplevelser, ro og tidebønner. Instituttet har vist seg fra sin beste side med fantastisk vintervær og turmuligheter. Tema for samlingen var «Livssorg – å leve med tap».

Olavskirken har vært åpen, det har vært høytlesning hver kveld i peisestua og tidebønner i kapellet. Gruppen har også deltatt i et tekstverksted på nett i KABBregi.

Koronastøtte fra Dam

KABB fikk koronastøtte fra Stiftelsen Dam i fjor. Disse var knyttet til et lavterskel psykisk helsetilbud som ble kalt «Snakk om det» der synshemmede ble invitert til enkeltstående samtaler om utfordringer knyttet til å leve med funksjonsnedsettelser. Da det ikke var praktisk mulig å bruke opp alle midlene til dette tiltaket søkte KABB om en del av midlene kunne brukes til å tilby en del av deltakerne og andre et ukes opphold på Institutt for sjelesorg. Noe Stiftelsen Dam umiddelbart sa ja til.

Vi i KABB er svært glade for samarbeidet vi har etablert med instituttet. Det er stort behov for slike kompetanse og rekreasjonsmiljøer der personer med funksjonsnedsettelser kan komme og få støtte og samtaler om livet med troen. Undersøkelser viser at synshemmede og funksjonshemmede har større psykiske helseutfordringer enn andre. Når troen kommer i tillegg kan det våre både positivt og negativt.

https://forskning.no/helse-kriminalitet-nasjonalt-kunnskapssenter-om-vold-og-traumatisk-stress-nkvts/det-er-farlig-a-vaere-blind-i-norge/1962627

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WRjrM2/regjeringen-svikter-synshemmedes-psykiske-helse