Soveig Skjærstad og Ruth Blixt fra Trysil

Vil være til glede, trøst og nytte

På FNs frivillighetsdag 5. desember mottar KABB-medlem Solveig Skjærstad frivillighetsprisen for Trysil kommune.

– Jeg vil gjerne dele gleden med dere, sier hun.

Solveig er blind, og hun får tildelt Trysil kommunes frivillighetspris 2017 sammen med sin personlige assistent Ruth Blixt. Bakgrunnen er at Solveig og Ruth har vært faste medarbeidere i kirkens babysang gjennom 17 år.

– Jeg ble sjokkert og gledelig overrasket da jeg fikk høre om at jeg skulle få prisen, smiler Solveig.

I tillegg til arbeidet med babysang er Solveig frivillig forsanger på gudstjenester. Hun har sangtimer i menighetsbarnehagen, og er fast akkompagnatør på Kafferasten, kirkens hyggetreff for eldre. Hun er dessuten en viktig aktør som forsanger og solist på musikkandakter på sykehjemmet. I tillegg til alt det kirkelige engasjementet underholder Solveig også ofte i andre sammenhenger i kommunen. Alltid er Ruth ved hennes side og bidrar med alt som behøves og mer til.

Stort engasjement

Er du et ja-menneske?

Solveig må dra litt på det før hun svarer.

– Ja, jeg får vel nesten si det. Noen ganger når man ikke har anledning, må man jo si nei. Men jeg vil helst si ja!

Hva får du igjen for ditt frivillige engasjement?

– Glede, uendelig mange gode opplevelser. Jeg vil så gjerne være til glede, trøst og nytte.

Hva gjør du når du ikke er opptatt med sangoppdrag?

– Jeg liker å gå tur, også er jeg aktiv i KABB. Der har jeg mange synshemmede venner. Jeg liker veldig godt å reise på KABB sine arrangementer, og i sommer fikk jeg oppleve en fantastisk tur på nordisk konferanse til Danmark, legger Solveig til.

 

Skaper viktig møteplass

Solveig og Ruth er et kjent og kjært innslag i lokalmiljøet. Da de to ble nominert til frivillighetsprisen skrev soknediakon Birthe Øverby i sin begrunnelse:

– Kirken og diakonien har mange frivillige som gjør en stor innsats trofast år etter år. Uten disse hadde det ikke vært mulig å få til så mye utadrettet arbeid. Ruth Blixt og Solveig Skjærstad er to av dem, og de bør få frivillighetsprisen sammen, primært for sitt arbeid med babysang i kirkens regi gjennom 17 år.

Babysang har vært godt besøkt av unge mødre og fedre med sine små gjennom alle disse årene. Det betyr at en stor del av Trysils barn og unge har møtt Solveig og Ruth jevnlig en periode i livet og fått inn sang til glede, opplevelse og trøst. Samtidig har babysang vært en viktig møteplass for unge foreldre, siden sangen etterfølges av kaffe, vafler, amming og grøtspising.

– Ruth og Solveig har ledet arbeidet på en beundringsverdig måte. Jeg tror at hvert enkelt barn og forelder har følt seg spesielt velkommen, sier Birthe Øverby.