Alle kan bidra

Misjonsarbeid har en lang tradisjon i KABB, men er kanskje den delen av virksomheten vår som er minst kjent. Allerede i 1947 startet KABB sitt første misjonsprosjekt. En kinamisjonær talte på et møte i KABBs lokalforening i Oslo, og fortalte om forholdene for blinde i Kina. Oslogruppen ble grepet av det han fortalte, og bestemte at en del av kollektene på møtene deres skulle gå til en blindeskole i Kina. Et par år etter kom Mao til makten, og det ble vanskelig å drive misjonsarbeid i dette landet. I stedet engasjerte kristne blinde i Norge seg i arbeid på Madagaskar. Det ble samlet inn penger, men også punktskriftmaskiner, briller og andre hjelpemidler.

Nå har vi gått inn i et samarbeid med den kristne organisasjonen for blinde i Etiopia, sammen med vår svenske søsterorganisasjon Syskonbandet. Etiopia er det landet i verden som har størst forekomst av blinde, og de lever under vanskelige forhold. Nylig var representanter fra KABB med på en konferanse i Etiopia, og i dette nummeret av KABBnytt kan du lese mer om prosjektet vårt. Les artikkelen her

Misjon i den tredje verden er ikke en hovedsak for KABB, det er det andre organisasjoner som har som spesialoppgave. Likevel har våre medlemmer sett det som en selvfølge å bidra til at synshemmede i andre deler av verden kan få bedre livsvilkår og få mulighet til å møte evangeliet om Kristus. Dette arbeidet blir i hovedsak finansiert av gaver fra KABBs synshemmede medlemmer.

For oss er dette en naturlig konsekvens av at misjonsbefalingen forplikter oss alle, uansett funksjonsevne og økonomisk evne. Når Jesus sier at «Det dere gjorde mot en av disse minste, gjorde dere mot meg» la han ikke inn noen reservasjon. Ingen av oss kan gå forbi medmennesker som trenger vår hjelp, enten de bor i nabolaget eller på motsatt side av jordkloden. Ingen er bare givere eller bare mottakere, som lemmer på Kristi kropp lever vi i et gjensidig avhengighetsforhold

Misjonsarbeidet i KABB er ikke omfattende. Men det er en erkjennelse av at vi alle har noe å bidra med i Guds rike, og at selv en liten innsats kan bære store frukter.