Babysang i punktskrift

Gynge lite grann fra IKO i punktskrift.

Småbarnsang tilrettelagt for synshemmede foreldre

KABB har tilrettelagt sangmateriell for barn og familier der ett av familiemedlemmene har nedsatt syn. Slik kan enda flere delta i menighetens babysang. Materiellet produseres av KABB på forespørsel fra menighetene.

KABB har produsert tekstene til IKO sin CD «Gynge lite grann» i punktskrift. CD-en inneholder sanger, rim og regler for de aller minste, og svært mange menigheter henter stoff fra denne til sine babysang-kurs.

Lydutgaven gir god hjelp til å lytte og lære sanger og rim, og gir nyttig hjelp til læreprosessen, men det er få muligheter til å dvele ved tekster til enkeltsanger. Det å gjenskape sanger og regler med egen stemme, skaper den magiske strengen og styrker båndet mellom en blind forelder og et nyfødt seende barn. Dette er svært viktig for å kompensere der øyenkontakten er vanskelig. Det kan være med på å trygge barnets utvikling.

Bidraget er et spesialprodukt som omformer sangtekstene til den synshemmedes skriftform, og som gjør det mulig å benytte regler, rim og tekster i en utvidet form løsrevet fra produsert lyd.