KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB er en kristen organisasjon for blinde, svaksynte og lesehemmede. Hovedoppgavene for KABB er å gi disse gruppene tilbud om arrangementer, tilrettelagt materiell og lydbibliotek. I tillegg driver KABB et variert, tverrkirkelig arbeid som tar sikte på å møte den enkelte, og finne løsninger som passer for enhver i deres kirkelige tilhørighet.

KABB er et kristent ressurssenter som tilbyr hjelp til tilrettelegging. Menigheter kan kontakte KABB om de trenger veiledning for å ivareta blinde, svaksynte eller lesehemmede i trosopplæring og konfirmantundervisning eller tips til universell utforming av forsamlingssteder.

Organisasjonen har 10 ansatte og generalsekretær er Ingvar Nevland. KABB ble stiftet i 1933 og har kontor og studio i Askim.