Dramatisk for KABBs lydbibliotek i statsbudsjettet

Hvis regjeringens budsjett blir stående, er det veldig dramatisk for tilbudet på lydbøker til syns- og lesehemmede i Norge, sier Ingvar Nevland.

– Dette er en katastrofe for vårt tilbud om lydbøker til blinde og svaksynte, sier generalsekretær Ingvar Nevland i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB). Regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til KABBs lydbibliotek med 25 prosent.

I statsbudsjettet er tilskuddet til organisasjonens bibliotekdrift redusert fra 3,2 til 2,5 millioner kroner. KABB tilbyr kristen litteratur på lyd, og har opplevet en sterk vekst i antall syns- og lesehemmede lånere det siste året. KABBs bibliotek ble startet av blinde som så behov for et  tilbud om litteratur med kristen profil, og er offentlig godkjent på linje med statens eget Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek. Årlig blir det lest inn ca. 100 nye lydbøker for gratis utlån i KABB.

– Det statlige tilskuddet til lydbiblioteket fikk en økning i 2015. Det ga oss mulighet til å gi et bedre tilbud, og vi trengte ikke lengre å subsidiere et offentlig tilbud i samme grad som tidligere. I fjor økte tilskuddet mindre enn prisstigningen. Nå blir vi satt kraftig tilbake. Om dette blir resultatet av budsjettbehandlingen, må vi redusere tilbudet vårt, sier Nevland. – Vi skulle heller bygget ut, blant annet med produksjon av flere tidsskrifter for utlån på lyd. I dag må utgiverne selv betale for det, om de ønsker å gjøre bladene sine tilgjengelige for synshemmede. Konsekvensen er at mange av de største kristne publikasjonene ikke finnes i lydutgaver.

KABB har et budsjett på ca. 8,5 millioner kroner, og nesten en tredjedel av inntektene er frivillige gaver. – Vi jobber allerede med veldig knappe marginer, og kan ikke forvente at giverne skal bidra med enda 700 000 kroner i en håndvending.

Her kan du lese mer om KABBs lydbibliotek