En kirke av alle og for alle

Hender og lys

Alle skal finne seg til rette i kirken.


«Tilværelsens gave» er et viktig dokument om de kristne kirkenes forhold til spørsmål om å leve med nedsatt funksjonsevne. Det ble vedtatt av Kirkenes Verdensråd i 2016, og foreligger i norsk utgave. – Når vi omtaler funksjonshemmede som «de sårbare», styrker vi vrangforestillingen om at mennesker uten funksjonshemninger er sterke og klarer seg selv, heter det blant annet i dokumentet, som du kan lese på våre nettsider.

Dette er et av hovedpunktene i erklæringen «The gift of being», som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd (KV) vedtok på sitt møte i Trondheim i juni 2016. Teksten er utarbeidet av den internasjonale komiteen for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, EDAN.

– Også mennesker med en kropp som kan synes svak, er umistelige, sier Dr. Samuel Kabue som selv er synshemmet pastor og leder EDAN-arbeidet i KVs sekretariat. – I utgangspunktet er alle mennesker skapt i Guds bilde. Våre liv, i enhver form, har samme verdi.
Han gleder seg over at det ikke lenger er slik at noen utenfra presser kirkene til å arbeide med inkludering av mennesker med funksjonshemninger.

– Nå ser kirkene selv dette som sin oppgave. På kirkelig hold trenger vi ikke å argumentere for å inkludere. Det vi fortsatt trenger, er å argumentere mot tilfeller av ekskludering. EDAN ønsker å hjelpe den økumeniske familien til å se de vanhellige konsekvensene av utestengelse i vårt arbeid og i våre institusjoner.

Dokumentet legger vekt på Det Nye Testamentes bilde av kirken som Kristi kropp, der alle lemmer har like stor betydning. I lys av dette er alle mennesker i utgangspunktet inkludert av Kristus, og kirken har ingen rett til å ekskludere noen. Dette er et viktig perspektiv på KABBs arbeid for å påvirke norske menigheter, og et grunnlag for såkalte funksjonshemmedes forståelse av seg selv i møte med en forkynnelse som hevder vellykkethet etter menneskelige mål som ideal for kristne.
I «Tilværelsens gave» drøftes også utfordringene fra den raske utviklingen innen medisinsk teknologi, som kunstig befruktning, og spørsmål rundt helbredelse ved bønn.

Her finner du den norske oversettelsen av «Tilværelsens gave»:
Tilværelsens gave nett