Blindevennlig kirke

Litt mer blindevennlig kirke

Hvorfor er så få blinde og svaksynte engasjert i kirken? Ofte er det bare enkel tilrettelegging som skal til for å gjøre terskelen lavere. Som ledd i  samarbeidet med Borg bispedømme har KABB møtt medarbeiderne i Ås prosti i Akershus. – Veldig interessant, og en skikkelig tankevekker, sier Heidi Tomter Sire, saksbehandler for kirkevergen i Ås etter besøket fra KABB.

Den 22. mars var prosjektmedarbeider Rannveig Bredesen, diakon Hilde Løwén Grumstad og informasjonsmedarbeider Jon Ivar Dypedal på besøk hos Ås kirkelige fellesråd for å ta pulsen på det som faktisk rører seg ute i de lokale kirkene. Hva tenker de i forhold til inkludering, hvor er det skoen trykker for dem? De fleste mennesker, også synshemmede, vil i en eller annen sammenheng komme til kirken, og da må kirken være klar for å ta imot dem.

De kirkeansatte fikk prøve seg med bind for øynene. De fikk utdelt salmebøker, som slett ikke var salmebøker, men det kunne jo ikke de se. Og deretter var det bønnevandring i blinde med henvisninger som «der borte…» og «den veien jeg peker nå …». Fellessangen ble bare mumling, og ingen greide å delta på bønnevandringen. Hensikten var at de kirkeansatte skulle få kjenne litt på utfordringene en blind møter i kirken.

Biskop Atle Sommerfeldt er tydelig på at synshemmede ikke skal møte stengte kirkedører i Borg. I januar informerte KABB om at det er 12 000 blinde og svaksynte innbyggere i Borg bispedømme, og KABB vil arbeide for at de ikke skal ekskluderes fra menighetslivet. Dette var startskuddet for et samarbeid mellom KABB og Borg bispedømme. Planen er at prosjektet skal ende opp i en veileder, en ressurs som kirken nasjonalt kan benytte seg av for å bli litt mer «blindevennlig».

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte skal i utgangspunktet ikke være en kirkelig erstatning for blinde som ikke finner seg til rette i den ordinære kirken. KABB ønsker å være et ressurssenter, slik at de lokale kirkene selv kan bli flinke til å ta imot blinde og svaksynte og tilrettelegge på egenhånd.