Logos – plan for daglig bibellesning klar i lydbiblioteket

KABB tilrettelegger bibellesning for synshemmede og lesehemmede. I Logos bibelleseplan får du opplest både dagens bibeltekst og refleksjoner for denne dagen.

Logos er en daglig bibelleseplan fra Bibelselskapet. Den kommer med fire utgivelser per år, og nå er siste del for 2020 ferdig innlest. Den kan lastes ned eller bestilles fra KABBs lydbibliotek for synshemmede og lesehemmede.

Bibelleseplanen Logos leder deg gjennom Guds ord og utruster troen din i møte med hverdagen. Fra innholdet i bibelleseplanen:

Guds ord i hverdagen

Å lese Bibelen er å møte den levende Gud. Be Gud hjelpe deg å forstå det du leser.

L

Les dagens ingress og bibelavsnitt.

O

Oppdag det som står. Hvem eller hva handler teksten om? Hvilken forbindelse ser du til versene foran? Oppdag det som står om Gud og det han gjør, og om menneskene og om livet.

G

Grunn på ordet. Lev deg inn i det du har lest, og sammenfatt med egne ord hva teksten sier. Les anvendelsen i Logos.

O

Overfør det du har lest til din hverdag. Se på det du har oppdaget og grunnet på. Hva talte til deg? Hvilke konsekvenser får det for deg i dag? Takk og be Gud hjelpe deg i å leve etter hans ord.

S

Samtal med andre om det Gud har vist deg i Ordet.

 

Lenke til Logos i KABBs lydbibliotek