Lytt til bibeltekstene for kommende søndag

Tekstene er hentet fra Lydbibelen 2011, og produsert av Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, KABB.
Innlesere: Frank Tangen, Magne Bruteig, Birgitte Bjørnstad og Nils Ole Oftebro
—-

Maria Budskapsdag 24. mars.

———

 

Fortellingteksten for Maria Budskapsdag