Innlegg

Gud i en gudløs verden

I denne boka utfordrer forfatteren leseren til å tenke åpent og vidt om livets store spørsmål, i møte med religiøse, kulturelle og politiske utfordringer.