Innlegg

Krigens døtre

I "Krigens døtre" forteller kvinner fra Syria og Irak om livene sine i år med krig og konflikt.