Tag Archive for: marie farstad

Marie Farstad om skam – onsdag 23. februar

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om skam? Hvordan er skamfølelsen på den ene side nødvendig og sunn, og hva er på den annen side den type skam som i verste fall tar liv? Marie Farstad er prest, forfatter og foredragsholder. I dette foredraget bruker hun sin erfaring fra sjelesorg og psykoterapi.