Innlegg

Dåpen, en nådens kilde

Hegstad tar utgangspunkt i en luthersk forståelse av dåpen, men ser den i lys av et større og økumenisk perspektiv.

Fra Luther til Peter

Øivind Østereng (f. 1970) ble nasjonalt kjent som talsmann for de såkalte Carissimi-prestene i Den norske kirke. Høsten 2016 bekjentgjorde han sin konvertering til Den katolske kirke i et portrett på NRK-TV (Torp). Dette er en viktig økumenisk bok, som alle reflekterende kristne vil ha utbytte av å lese.