Innlegg

Segl, katolsk årsskrift for religion og samfunn

Segl er et tidsskrift for katolsk humanisme. Gjennom et variert utvalg av artikler og temabolker forsøker årsskriftet på ulike måter å uttrykke innholdet i den katolske humanismen.

Israel – historie, politikk og samfunn

Israel - historie, politikk og samfunn gir en tankevekkende innføring i israelsk samfunnsliv.