Innlegg

Fri til å tjene

Dette er ikke enda en bok for å høyne kompetansen hos ledere. Det er en varsom veiledning tilbake til kilden.
Samtidig...

Samtidig…

Hva skjer med oss i vår egen tid, vi som er troende, søkende, tvilende?