Innlegg

Rom for en liten

Hvem er det som vil inn? Fortellingen bygger på juleevangeliet, men også på legendestoff om natten da Jesus ble født.