Innlegg

Vanens makt – tankens og viljens betydning for livet vårt

Har du tenkt over at de fleste valgene du tar er et resultat av de vanene du har lagt deg til?