Innlegg

Synlige stemmer logo

Hva er det du ser?

Ranveig er blind og i denne teksten forteller hun om typiske,…