Oppføringer av Frank Tangen

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB er en kristen organisasjon for blinde, svaksynte og lesehemmede. Hovedoppgavene for KABB er å gi disse gruppene tilbud om arrangementer, tilrettelagt materiell og lydbibliotek. I tillegg driver KABB et variert, tverrkirkelig arbeid som tar sikte på å møte den enkelte, og finne løsninger som passer for enhver i deres kirkelige tilhørighet. KABB er et… Continue Reading KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Flotte folk!

Mitt møte med KABB handler om mye tro, håp og kjærlighet. Jeg trenger det i hverdagen, sammen med mine medmennesker. Og jeg trenger troen på og håpet om møtet med Jesus Kristus. Vi er mange som har blitt møtt med kjærlighet og omsorg i løpet av sommeren. Fra hverandre og fra Kristus. Continue Reading Flotte folk!