Oppføringer av Frank Tangen

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB er en kristen organisasjon for blinde, svaksynte og lesehemmede. Hovedoppgavene for KABB er å gi disse gruppene tilbud om arrangementer, tilrettelagt materiell og lydbibliotek. I tillegg driver KABB et variert, tverrkirkelig arbeid som tar sikte på å møte den enkelte, og finne løsninger som passer for enhver i deres kirkelige tilhørighet. KABB er et… Continue Reading KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte