Innlegg

Det blir jul - i hjertet

-Jesus kommer, vi må ikke la ytre ting forstyrre, men vente og ta imot, sier forfatter og lyriker Haldis Reigstad.

Rom for en liten

Hvem er det som vil inn? Fortellingen bygger på juleevangeliet, men også på legendestoff om natten da Jesus ble født.
Eselet og den lille engelen av Preussler

Eselet og den lille engelen

Julefortelling om eselet som inviterer alle med til stallen.