Jon Ivar Dypedal

Gapet mellom meg og folk flest

-Jeg har en følelse av at mange automatisk tenker at jeg helst vil prate med andre som også er nesten blinde. Bare fordi jeg selv er nesten blind.

Hva er å se normalt?

-Jeg er sterkt svaksynt og har flere ganger stilt meg spørsmålet: hva betyr det å se normalt? At vi mennesker er forskjellige på en eller annen måte, gir et mangfold på jorden. Det er helt greit.

Blinde og svaksynte kan søke støtte fra legat

Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte. Søknadsfrist 14. mars 2019