Innlegg

Urokkelig håp

Føler du deg utrygg? Er du overveldet av problemene du møter eller smerten du går igjennom? Kanskje bærer du på sår fra fortiden, er skuffet over nåtiden, eller bekymret for framtiden?

Elsket. Uansett.

50 lettleste og innholdsrike andakter for ungdom.

Å velge det varme BLIKKET

Forfatteren jakter på det som gjør viktige voksne varme og myndige samtidig, og nyere forskning omsettes til hverdagshandlinger.

Omstart

Livet er ikke for pingler og kan fare hardt med noen hver. Mange trenger eller lengter etter en omstart for troen på evangeliet og troen på livet.